Fie på kirkegården

Serien ”Fie og Fabian” sætter fokus på børn og sorg. Det svære emne formidles og italesættes i børnehøjde af forfatteren Line Bundgård i små billedbøger.

Line Bundgård har en baggrund som psykoterapeut og har selv mistet sin ægtefælle. Søren Thomas har illustreret de små vedkommende bøger.

”Fie på kirkegården” handler om det savn, der følger med i kølvandet på sorg og om hvordan man som barn oplever den voksnes sorg.
De to musebørn Fabian og Fie har mistet deres far. I dag er de på kirkegårdens sammen med mor. Fie syntes, det er svært at tackle mors sorg. Mor græder og er ked af det. Derfor taler de om deres savn og hvad, de hver især savner far til. Det hjælper at tale om hvordan de hver især savner far.

Bogen ”Fie på kirkegården” er en lille og lettilgængelig bog om at sætte ord på savnet. Det er en bog om at turde dele sit savn, genfortælle sine minder og derigennem lindre sorgen. Men bogen skildrer også sorgen og smerten som noget naturligt.

Som psykoterapeut skildrer Line Bundgård her hvordan, man som voksen kan møde det sorgplagede barn, dele sin sorg og italesætte savnet. Bogen har fokus på det, at italesætte sine minder. Morens sorg og børnenes vanskeligheder i forhold til at håndtere den voksnes smerte bliver i langt mindre grad behandlet. Det er ærgerligt, da det også er vigtigt at hjælpe børn i sorg med at tackle det.

Bagerst i bogen giver Line Bundgård nogle ekstra ideer til spørgsmål den voksne kan stille barnet, der er i sorg.
”Fie på kirkegården” hjælper med at italesætte følelser, savn og sorg, selvom man er lille. Den fortæller også om mødet med kirkegården.

Det er en vigtig, vedkommende og veludført lille bog, der fortjener stor ros. Bogen vil ikke kun være til gavn for børn i sorg. Andre børn vil via bogen opnå større forståelse for emnet sorg og savn. Dermed vil de blive bedre klædt på til at forstå kammerater i sorg. Line Bundgårds serie af lille bøger om sorg har bred appel og et vigtigt ærinde.

Køb Fie på kirkegården online

Skriv et svar