Hvilket internet skal du vælge til dig og familien?

Når du skal vælge internet til dig og din familie, er der nogle overvejelser, du bør gøre dig, før du bestiller. Det handler om priser, pakker, fordele og ulemper ved forskellige abonnementer, jeres behov som familie og så videre. Der er rigeligt med faktorer, der kan være afgørende for, hvilket abonnement der passer bedst ind i jeres familieliv.

Du skal selvfølgelig også finde en internetudbyder, du har tillid og tiltro til. Markedet er stort, og derfor kan det være vanskeligt. Her får du tre tips til, hvad du skal tænke over, inden du bestiller internet til familien.

1. Prisen på internetabonnement

Når du skal finde et passende internet abonnement til dig og familien, betyder prisen selvfølgelig noget. Der er ingen grund til, at du vælger et dyrt abonnement med alt for mange Mbit. Til langt de fleste husstande vil det være muligt at forsyne hele familien med billigt internet, der sagtens kan tilfredsstille de forskellige familiemedlemmers behov. Det betyder selvfølgelig ikke, at du bare uden at undersøge kvaliteten og udbyderen skal vælge det billigste internet.

Dit valg af internet skal være det internet for familien, der passer bedst. Som regel kan billigt internet godt klare opgaven. Men der er alligevel to faktorer, som spiller ind. Det er dem, vi skal se på nu.

2. Størrelsen på din husstand

Det har noget at sige, hvor mange I er i jeres husstand. Hvis I er et par med eksempelvis to børn, vil det være sjældent, at I har behov for en stor og dermed også lidt dyrere internetpakke.

Hvis I derimod er syv eller otte mennesker i jeres husstand, hvor alle har behov for internet, er det lige pludselig en anden sag. Her kan det godt være nødvendigt med flere Mbit og måske flere routere.

Som hovedregel er det også sådan, at jo flere mennesker der bor på samme matrikelnummer, jo større er huset. Hvis internettet skal nå rundt i alle afkroge og virke optimalt på alle værelser, vil I ofte have behov for lidt ekstra i jeres abonnement.

Det handler altså både om boligens størrelse og om antallet af beboere i boligen. Disse faktorer bør du have i baghovedet, når du leder efter din internetløsning. Du kan dog stadig finde en forholdsvis billig internetløsning – heldigvis.

3. Hvad skal internet pakken bruges til?

Når du bestiller internet, bør du være helt med på, hvad det skal bruges til. Hvis I blot ønsker internet for at kunne læse nyheder, være på sociale medier eller på anden vis holde jer opdaterede, er det ikke lige så belastende som andre onlineaktiviteter. Noget, der virkelig kan belaste netværket, er gaming, downloading af musik eller film, streaming og forskellige store onlineplatforme, der bliver brugt til arbejde.

Skal jeres internet bruges til nogle af disse aktiviteter, bør I nok overveje en af de lidt mere omfangsrige internet pakker. I nogle internet pakker følger der faktisk diverse streamingtjenester med. Det kan du eventuelt undersøge nærmere, hvis det skulle fange din interesse og være et behov, du har.

Skriv et svar