J.F. Willumsens Museum

Det vrimler med portrætter og selvportrætter hos Willumsen. Han var optaget af at fortolke menneskelige følelser og iscenesatte sine modeller ved hjælp af farver, former og kompositioner. I selvportrætterne iscenesatte han sig selv – som kunstner, elsker og familiefar – og undersøgte sin identitet som mand og kunstner.

Udstillingen lægger op til diskussion af begreberne om identitet og iscenesættelse og trækker ikke mindst en parallel til vores tids digitale selvfremstillinger på nettet. Andre temaer som relationen kunstner/model og portræt/beskuer er også aktuelle. Hvordan var kunstnerens blik på modellen? Og hvordan forstår vi værket?

Juniormuseet – udstillingssal og aktivitetsrum
Udstillingen kan ses i J.F. Willumsens Museums Juniormuseum, som består af en udstillingssal og et aktivitetsrum. I udstillingssalen er Willumsens originale værker ophængt i børnehøjde, så de små elever kan komme helt tæt på værkerne, mens de større elever har god mulighed for at fordybe sig i udstillingens temaer.
Aktivitetsrummet er elevernes rum, hvor de kan eksperimentere med iscenesættelse, identitet og selvforståelse. I rummet findes bl.a. en udklædningsstation med spejl samt et ressourceskab, som i løbet af foråret 2009 vil blive opdateret med en lang række relevante materialer, bøger, portrætter og eksempler på Willumsens fotografier, som kan være med til at perspektivere Willumsens iscenesættelse – og måske også elevernes egen iscenesættelse og selvforståelse.

Skriv et svar