Jægersborg Dyrehave

Med 2000 stk. hjortevildt er her nok at se på. Skoven er ca. 10 km2 stor og her er både fine stier og det dybe krat. Dyrehaven er udlagt som naturskov, hvor træerne får lov at blive ældgamle og falde om og rådne naturligt. Det giver et meget rigt fugleliv, ligesom insekter og svampe stortrives i de faldne kæmper. Midt i skoven ligger Dyrehavsbakken, og det er muligt at køre gennem skoven i fine gamle hestevogne.

Skriv et svar